قوانین و مقررات کاپیلا

قوانین عمومی

توجه داشته باشيد کليه اصول و رويههای کاپیلا منطبق با قوانين جمهوری اسلامی ايران، قانون تجارت الکترونيک و قانون حمايت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نيز موظف به رعايت قوانين مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانين مندرج، رويهها و سرويسهای کاپیلا تغييراتی در آينده ايجاد شود، در همين صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق میکنيد که استفاده مستمر شما از سايت به معنی پذيرش هرگونه تغيير است. تعريف مشتری يا کاربر مشتری يا کاربر به شخصی گفته میشود که با اطلاعات کاربری خود که در فرم ثبتنام درج کرده است، به ثبت سفارش يا هرگونه استفاده از خدمات کاپیلا اقدام کند. همچنين از آنجا که کاپیلا يک وبسايت خردهفروشی آنلاين است، طبق قانون تجارت الکترونيک مشتری يا مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت يا شغل حرفهای به خريد کالا يا خدمات اقدام میکند. تعريف فروشنده و شرايط کالاهای فروشندگان محصولات ارايه شده در وبسايت، يا توسط کاپیلا از شرکتهای معتبر و واردکنندگان رسمی و قانونی خريداری و عرضه میشود و يا برخی فروشندگان با کاپیلا همکاری میکنند و محصولات خود را بهواسطه اين فروشگاه اينترنتی، به صورت آنلاين به فروش میرسانند. منظور از کالای فروشندگان، گروه دوم است و فروشنده، شخصی حقيقی يا حقوقی است که محصول خود را در وبسايت کاپیلا عرضه کرده، به فروش می رساند. همچنين اعتبار فروشندهها توسط کاپیلا بررسی و مدارک مورد نياز از ايشان اخذ میشود. - مسئوليتهای مربوط به کيفيت، قيمت، محتوا، شرايط و همچنين خدمات پس از فروش محصول بر عهده فروشندگان است.

ایجاب و قبول سفارش

مشابه محیط فیزیکی، در محیط الکترونیکی نیز هر گونه داد و ستدی که انجام می گیرد، نشان دهنده وقوع یک عقد یا قرارداد می باشد. عقد یا قرارداد مطابق ماده 183 قانون مدنی عبارتست از اینکه " یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد " ؛ بر همین اساس قرارداد آنلاین نیز قراردادی است که از طریق "داده پیام" منعقد می گردد. ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است بطوریکه اگر پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع گردد، عقد منعقد می گردد. قبول نیز عبارتست از اعلام رضایت به ایجاب ابزار شده برای انعقاد قرارداد. بنابراین هنگامی که ایجاب و قبول از طریق داده پیام انجام گیرد، یک قرارداد آنلاین منعقد شده است، لذا هنگامیکه مشتری سفارش خود را نهایی می نماید در واقع قرارداد منعقد شده است و ملزم به پرداخت وجه آن می باشد. توجه نمایید که صرف ایجاب برای ایجاب کننده تعهدی بوجود نمی آورد و وی می تواند ضمن ایجاب، مدت زمانی که در آن پیشنهاد پابرجاست یا سایر شروط را مشخص نماید. با توجه به آنکه طبق روال کاری فروشگاه مرحله اول خرید، استعلام سفارش می باشد، پاسخ استعلام سفارش مشتری به منزله ایجاب و نهایی کردن سفارش توسط مشتری به منزله قبول است. ثبت هر گونه سفارش به منزله آگاهی و قبول قوانین سایت بوده و لذا مشتری موظف است قبل از هر گونه ثبت سفارش این قوانین را به دقت مطالعه و در صورتیکه با آنها موافق است، سفارش خود را ثبت نماید. کاربران برای خرید از سایت باید دارای سن قانونی (18 سال تمام) بوده یا از طریق والدین یا قیم قانونی خود اقدام به خرید از سایت نمایند.

قوانین ارسال نظر

شرايط و قوانين درج نظر در بخش نظرات کاربران ١ .فارسی بنويسيد و از کيبورد فارسی استفاده کنيد. بهتر است از فضای خالی (Space (بيش از حد معمول، کشيدن حروف يا کلمات، استفادهی مکرر از يک حرف يا کلمه، شکلک و اموجی در متن خودداری کنيد.
٢ .برای نظر يا نقد و بررسی خود عنوانی متناسب با متن انتخاب کنيد. يک عنوان خوب کاربران را برای خواندن نظر شما ترغيب خواهد کرد.
٣ .نقد کاربران بايد شامل قوتها و ضعفهای محصول در استفادهی عملی و تجربهی شخصی باشد و مزايا و معايب بهصورت خلاصه و تيتروار در محل تعيينشده درج شود. لازم است تا حد ممکن از مبالغه و بزرگنمايی مزايا يا معايب محصول خودداری کنيد.
۴ .نقد مناسب، نقدی است که فقط معايب يا فقط مزايا را در نظر نگيرد؛ بلکه بهطور واقعبينانه معايب و مزايای هر محصول را در کنار هم بررسی کند.
۵ .با توجه به تفاوت در سطح محصولات مختلف و تفاوت عمده در قيمتهای آنها، لازم است نقد و بررسی هر محصول با توجه به قيمت آن صورت گيرد؛ نه بهصورت مطلق.
۶ .جهت احترامگذاشتن به وقت بازديدکنندگان سايت، لازم است هنگام نوشتن نقد، مطالب غيرضروری را حذف کرده و فقط مطالب ضروری و مفيد را در نقدتان لحاظ کنيد.
٧ .با توجه به ساختار بخش نظرات، از سوالکردن يا درخواست راهنمايی در اين بخش خودداری کرده و سوال يا درخواست راهنمايی خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنيد.
٨ .کاربران ارسالکنندهی نظر موظفاند از ادبيات محترمانه استفاده کرده و از توهين به ديگر کاربران يا ساير افراد پرهيز کنند. بديهی است هرگونه توهين به فرد يا افراد و استفاده از کلمات نامناسب، باعث تاييدنشدن نظر کاربر میشود.
٩ .قسمت نظرات سايت، با تالارهای گفتوگو (فروم) متفاوت است؛ لذا برای حفظ ساختار، مباحث خارج از چهارچوبی که حالت بحث و گفتوگو دارد، تاييد نخواهد شد.
١٠ .تمام کاربران حق دارند نظرات خود را به شرط رعايت قوانين، در سايت منتشر کنند؛ لذا حتی اگر نظری را به دور از واقعيت، جانبدارانه يا اشتباه يافتيد، نبايد نظردهنده را مخاطب قرار دهيد يا از وی انتقاد کنيد. هر کاربر تنها میتواند نظر خود را عنوان کرده و قضاوت را به خوانندگان نظرات واگذار کند.
١١ .از طريق نمودار تغيير قيمت در سايت میتوانيد از تغييرات قيمت آگاه شويد؛ لذا بههيچوجه در بخش نظرات مبلغ «قيمت» را ذکر نکرده، دربارهی آن سؤال نکنيد و نظری ندهيد.
١٢ .در نظرات خود، از بزرگنمايی يا اغراق دربارهی قوتها يا ضعفهای محصول خودداری کنيد. بديهی است تا حد ممکن هرگونه نظر مبالغهآميز يا به دور از واقعيت تاييد نخواهد شد.
١٣ .با توجه به مسئوليت سايت در قبال لينکهای موجود در آن، نبايد لينک سايتهای ديگر را در نظرات خود ثبت کنيد. دقت داشته باشيد تا جای ممکن از هرگونه لينکدادن (فرستادن) ديگر کاربران به سايتهای ديگر و درج ايميل يا نام کاربری شبکههای اجتماعی خودداری کنيد.
١۴ .تنها نظراتی تاييد خواهند شد که مرتبط با محصول موردنظر باشند؛ لذا بحثهای متفرقه و غيرمرتبط با محصول را مطرح نکنيد.
١۵ .کاربران میتوانند نقد خود به هر بخش از کاپیلا را در قسمت مربوط اعلام کنند؛ لذا هيچگونه نقدی را دربارهی سايت يا خدمات آن در قسمت نظرات ننويسيد.
١۶ .توجه داشته باشند، مسائلی را که از آن اطمينان نداريد، بههيچوجه در نظرات ثبت نکنيد؛ همچنين از بازنشر شايعات يا اطلاعات غيرمطمئن دربارهی محصولات جدا خودداری کنيد.
١٧ .بهتر است مطالبی در اين بخش ثبت شود که برای بازديدکنندگان سايت مفيد باشد؛ لذا از بيان هرگونه مطالب شخصی، غيرمرتبط يا غيرضروری در اين بخش پرهيز کنيد.
١٨ .لازم است نظرات خود را به صورت نگارشی ثبت کرده و از کوتاهکردن کلمات يا استفاده از ادبيات محاوره تا جای ممکن خودداری کنيد. استفاده از ادبيات نوشتاری که قابليت نمايش در سايت را داشته باشد، لازمهی تاييد نظرات کاربران است.
١٩ .کامنت هايی که با عرف جامعه مغاير هستند مثل کامنت های کالاهای جنسی تاييد نخواهند شد

نکات مهم در هنگام تحویل سفارش

. مشتریان محترم موظف هستند هنگام تحویل گرفتن سفارش و قبل از بازکردن بسته بندی، مشخصات کالای سفارش داده شده را با کالای تحویلی مطابقت داده و در صورت مغایرت از تحویل گرفتن آن خودداری نماید. توجه: توضیحات کامل مرتبط با مغایرت کالا را می توانید در بخش "10 روز تضمین عدم مغایرت" مطالعه فرمایید. 2. مشتریان محترم موظف هستند در هنگام تحویل گرفتن سفارش، کالای سفارش داده شده خود را تحویل ظاهری بگیرند (تحویل ظاهری یعنی کالا از تمام جنبه های ظاهری بررسی و در صورتیکه فاقد هر گونه ایراد ظاهری باشد، تحویل گرفته شود) توجه گردد هنگامی که کالا تحویل ظاهری گرفته می شود، فروشگاه دیگر مسئولیتی در قبال مشکلات و ایرادات ظاهری کالا نخواهد داشت. تبصره 1: کالاهایی که در رسید تحویل آنها قید گردیده است که نباید از بسته بندی خارج گردند، از بند فوق مستثنی می باشند و مشتریان صرفاً می بایست سلامت بسته بندی کالا را بررسی نمایند. در این موارد، باز و راه اندازی کالا صرفا باید توسط کارشناسان شرکت ارائه دهنده خدمات گارانتی صورت پذیرد، در غیر اینصورت دستگاه از گارانتی خارج شده و مسئولیت مشکلات احتمالی بر عهده مشتری می باشد. تبصره 2: چنانچه بسته بندی کالا دارای مشکل یا ایراد ظاهری بوده و نشان از ضربه خوردگی یا مشکلات احتمالی داشته باشد، مشتری باید از تحویل گرفتن آن خودداری نماید و ضمن تهیه صورتجلسه، موضوع را بلافاصله به فروشگاه اطلاع نماید. 3. در زمان ارسال کالا توسط شرکت پست و یا باربری، مشتریان محترم موظف هستند در حضور مامور پستی و قبل از امضاء رسید تحویل کالا، از سلامت بسته بندی و سلامت ظاهری کالا مطمئن گردد و در صورتیکه کالا از نظر بسته بندی و یا سلامت ظاهری دارای ایراد باشد، ضمن تحویل نگرفتن آن و درخواست صورتجلسه، بلافاصله موضوع را به فروشگاه اطلاع دهد. در این موارد چنانچه مشتری بدون بررسی سلامت ظاهری، رسید پستی یا باربری (بمنزله دریافت کالا بصورت صحیح و سالم) را امضاء نماید، دیگر حق اعتراضی در مورد سلامت ظاهری کالا نخواهد داشت، زیرا به دلیل آنکه مشتری شخصاً تایید نموده است که کالا را صحیح و سالم دریافت نموده است، دیگر امکان هیچگونه پیگیری برای دریافت خسارت توسط مشتری وجود ندارد. در ضمن در این موارد همانطور که در ماده 5 قوانین ذکر گردیده است، پرداخت خسارت بر عهده شرکت پست یا باربری بوده و فروشگاه صرفا سعی می کند پیگیری هایی بصورت موازی برای دریافت سریعتر خسارت مشتری انجام دهد. بر همین اساس توصیه فروشگاه استفاده از بیمه تکمیلی کاپیلا می باشد که توضیحات آن در ماده 13 قوانین آورده شده است. 4. طبق دستورالعمل پلیس فتا در هنگام تحویل سفارشاتی که پرداخت آنها آنلاین بوده است، ارائه کارت ملی مطابق با نام فرد سفارش دهنده، اجباری است. چنانچه فردی که کالا را سفارش داده و پرداخت آن را بصورت آنلاین انجام داده، تمایل داشته باشد کالا تحویل فرد دیگری گردد، باید از طریق پنل، ایمیل یا پیامک، نام فرد تحویل گیرنده را به فروشگاه اعلام نماید، در غیر اینصورت فروشگاه کالا را تحویل نداده و در این موارد هزینه ارسال مجدد بر عهده مشتری خواهد بود. 5. طبق قوانین فروشگاه، در سفارش هایی که پرداخت آنها در محل مشخص گردیده است، قبل از تحویل کالا، ابتدا لازمست که وجه فاکتور تسویه و سپس کالا تحویل گردد. پس از تسویه وجه فاکتور، مشتری در حضور نماینده فروشگاه فرصت خواهد داشت تا کالای خود را از نظر سلامت ظاهری بررسی و سپس رسید تحویل ظاهری کالا را امضاء نماید. 6. به دلیل مسائل و مشکلات روی داده و بر اساس هماهنگی صورت گرفته با پلیس فتا و نیروی انتظامی، تحویل کلیه سفارش ها درب ورودی ساختمان خواهد بود مگر مواردی که مشتریان محترم در هنگام ثبت سفارش، درخواست حمل طبقات می نمایند.